Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
彻底
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[che4 di3 de5] (过┏) اوکه;بشپړ;بوړي بوړي;بې دمه;بې کونګه;پوره;ټوټې;جامع;جو;حاوى;خسته;خولبول;داسى چه ټول امكانات په غيږ كى ونيسى;ډوهر;زيله;ستړی;ستړی ستومانه;ستومانه;سېک ختلی;ګړن;کسل;کامل