Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
彼此
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bi3] (┘) بل;بل څوك;بېلابېل;غيره;متمايز;هغه بل;يو بل;نور;بېل;غير
2.
[bi3] (┘) خسکي;يوتربله;يوله بله;سره
3.
[bi3] (┘) مقابل
4. 彼此
[bi3 ci3] (┘) خسکي;يوتربله;يوله بله;سره
5. 彼此
[bi3 ci3] (┘) سبوڼى;سره
6. 彼此相反的
[bi3 ci3 xiang1 fan3 de5] (┘は) په ګډه;ترله;خپلمنځي;دوطرفه;دوه اړخيز;دوه اړخيزه;ذات البيني;متقابل;معكوس;معکوس