Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
征候 征兆 征兵 征募 征召 征收 征状 征调 征集
征募
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 征募
[zheng1 mu4] (紉兑) (دعسكرى خدمت دپاره);پچه كښل;ضبط کول;ضبطول;عسكرى خدمت ته غوښتل;نومولی;پشكي;دعسكرۍ لپاره نوم ليكنه
2. 征募
[zheng1 mu4] (紉兑) استخدام;په لست كې نيونه;ثبت;جلب;داخل;سيا;سيهه;شاملېدنه;شمول;کتيبه;لښكري خدمت ته را بلنه;نامنويسي