Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
征候 征兆 征兵 征募 征召 征收 征状 征调 征集
征集
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 征集
[zheng1 ji2] (紉栋) (لكه دماليى);اوچتېدنه;باج;بارول;په عسكري كې شاملول;تحميلول;ترنی;ټکټ پولي;ټکټانه;ججه;جزيه;جګړه کول;جګونه;جنګېدل;خراج;دتاديې امر صادرول;ساو;سلمه;ضبط More…