Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
待发 待客 待承 待机 待见
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 待发
[dai4 fa1] (祇) ژمن;کښېوتی;لګيا;متعهد;مُتعهِد
2. 待客
[dai4 ke4] () بلل;پام غلطول;په فكر كې ګرځول;خو شالول;خواړه ور کول;زړه كې ګرځول;سات تېرول;سات ور تېرول;ساعت تېری کول;عيش کول;غذا ورکول;غور کول;فكرته را وستل;فکرکول;مزشيلېدل;مستي کول;ميلمه More…
3. 待承
[dai4 cheng5] (┯) بلل;پام غلطول;په فكر كې ګرځول;خو شالول;خواړه ور کول;زړه كې ګرځول;سات تېرول;سات ور تېرول;ساعت تېری کول;عيش کول;غذا ورکول;غور کول;فكرته را وستل;فکرکول;مزشيلېدل;مستي کول;ميلمه More…
4. 待机
[dai4 ji1] (诀) ځان ته ساتل
5. 待机而动
[dai4 ji1 er2 dong4] (诀τ笆) ځان ته ساتل
6. 待见
[dai4 jian4] (ǎ) آرزولرل;اوکی;په څېر;په شان;تمه لرل;ثاني;څېر;خواهش کول;خوښول;داسي;دیې;ډانډس;ربلول;ربلېدل;ساری;سره ورته;شان;شانته;شانتې;شانې;شبيه;غوندې;غوندى;لګېدل;(ور More…