Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
微乎 微光 微分 微处 微小 微弱 微明 微积 微软 微酸
微小画
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[wei1 xiao3 hua4] (稬礶) مينياتور;ميناتور;ميناټور;نقاشي;نيونه;هغه نقاشي چې واړه واړه انځور ونه ولري;وړوكى;ووړ;ووړ انځور;خرمندی