Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
志愿
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 志愿
[zhi4 yuan4] (в腀) ( رضا كار );ارادي;ايله جاري;په خپله خوښه وركول;په خپله خوښه وروړاندې كيدل;خپل خوښى;خپل خوښيز;داوطلب;دايله جارو;دخوښې;درضا كارو;دسر تيرو;رضا کار;رضاکاره;ژمن;سر More…
[zhi4 yuan4 de5] (в腀) ( رضا كار );ارادي;ايله جاري;په خپله خوښه وركول;په خپله خوښه وروړاندې كيدل;خپل خوښى;خپل خوښيز;داوطلب;دايله جارو;دخوښې;درضا كارو;دسر تيرو;رضا کار;رضاکاره;ژمن;سر More…
3. 志愿者
[zhi4 yuan4 zhe3] (в腀) ( رضا كار );ارادي;ايله جاري;په خپله خوښه وركول;په خپله خوښه وروړاندې كيدل;خپل خوښى;خپل خوښيز;داوطلب;دايله جارو;دخوښې;درضا كارو;دسر تيرو;رضا کار;رضاکاره;ژمن;سر More…