Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
忙碌
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[mang2] (Γ) (امر);اخته;اخته فعال;ادا;اړ;اړاند;برجاو;بردم;بوخت;بوختول مشغول ليدل;پرکار;په كار راتلونكى;په More…
2. 忙碌
[mang2 lu4] (Γ窵) (په شورما شور په درب او دروب;بېړه كول;بيړه تلوسه;تاوېدنګ;حركت نا كراري;شورماشور;غاو;غورپژ;ګڼ ګڼ;تکاپو;محشر;زغلېده;تک;تلاښ