Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
怒冲 怒发 怒吠 怒放 怒潮 怒目
怒潮
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 怒潮
[nu4 chao2] (奸) (شى يا سړى);(لكه په تيره يا ګرمټ);(لكه څاه);(ميل);اره;برمه كول;برمه کول;بى خونده;تېڅنه;چېرۍ;څره;څرۍ;څړه خشمه;څړه نازه;څيرۍ;خوهل;دسورى يا ښوځى قطر په تيره بيا په تو پك كې More…