Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
怒冲 怒发 怒吠 怒放 怒潮 怒目
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[nu4 chong1 chong1] (侥侥) په غضب;په غضبناك ډول;په قار
[nu4 fa1 chong1 guan1] (祇侥玜) په قار ېدل;تيغ ورېدل;حرير;غونى زيږ ېدل;غونی;لنډزيږه او نيغ ولاړوېښتان
3. 怒吠
[nu4 fei4] () ( لكه سپى چې بې دقار په حال كې كوى );دګل;ډوګول;ډونګهار;ډونګېدل;غربدنه;غرږل;غرږنه;غرږی;غرېدل;غورېدنه;غوسمېدل;ګواښل;ګواښېدل;ګواښېدنه;ګوسنډل;بونګېدل;ګورمېدل;ټمېدل;ګورهار;ټم
4. 怒放
[nu4 fang4] () تروتازګي;تروتازه;چوغړی;سمسور;ښېراز;کرهډ;ګلتوب;ښاليځ;زرغا;سرسبز
5. 怒潮
[nu4 chao2] (奸) (شى يا سړى);(لكه په تيره يا ګرمټ);(لكه څاه);(ميل);اره;برمه كول;برمه کول;بى خونده;تېڅنه;چېرۍ;څره;څرۍ;څړه خشمه;څړه نازه;څيرۍ;خوهل;دسورى يا ښوځى قطر په تيره بيا په تو پك كې More…
6. 怒目
[nu4 mu4] (ヘ) په قار كتل;تهديد وونكى نظر;تيز نظر