Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
怜悯 怜惜 怜爱
怜爱 怜爱地
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 怜爱
[lian2 ai4] (鸡稲) نوازش;(ناز وركول);په مينه په غيږ كى نيول;تماس;چپول;چومل;خوله اخستل;خوله;(ترې);اخستل;ښکلول;ښکولول;لاس پرې تېرول;مچول;نازول;نوازش ورکول;لمانځل;محبت;نمانځل
[lian2 ai4 de5] (鸡稲) په اشتياق;په مينه