Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
怨恨 怨言
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 怨恨
[yuan4 hen4] () بد راتلل;بدوړل;بغض;پېټن;تنفر;ټوکار;چنج;سوغوندي;كركه;كركه كول;کرکه کول;نفرت;نفرت کول;ورزو;کږل;بلوسېدل;پله;دروه
2. 怨言
[yuan4 yan2] (ē) دګل;ډونګ ډونګ;ډونګېدل;زومېدل ډونګېدل;ستمهار;غرږی;غورېدل;ګواښل;ګواښېدل;ګوسنډل;نار ضايتى ښودل;غرغر;ګورېدل;مانه