Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
悬上 悬垂 悬岩 悬挂 悬疑 悬的
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 悬上
[xuan2 shang4] (腶) اويزاندول;پاتې كېدل;په هواكې درېدل;ټالول;ټالېدل;چوارول;ځړول;ځړيدل;ځنډول;ځنډيدل;ځوړندول;درول;ډيلول;معطلول;موقوفول;وروسته پاتې كېدل;اوېزاندول;زوړندول;تعطيلول;بندول;مسدود;پټه More…
[xuan2 shang4 de5] (腶) اوېزاند;تېکه;چوار;ځوړند;معطل;معلق;ملتوي;موقوف;مسدود;موقوفېدل
3. 悬垂
[xuan2 chui2] (腶) ( په );ځړيدل;راځړيدل;مورګه
4. 悬岩
[xuan2 yan2] (腶━) څکه;دغره ښوينده لاښ;کړنګ;کمر;ګړنګ;لاښ;تامبېړ;تړه;ګټه;ګټ;سنګر
5. 悬挂
[xuan2 gua4] (腶本) په هواولاړ;تعليق;ټال;ټالونه;چوارېده;ځنډ;ځنډون;ځنډونګ;ځنډونه;ځنډېدنه;ځنډېده;ځوړند;ځوړند والی;ډيل;معطلي;موقوفي;مفاصله;ځوړندونه;مکث;تمېدا
6. 悬疑
[xuan2 yi2] (腶好) (موْقتي);امته;امېد;اميدواري;انتظار;توقع;ټال;ځنډ;دوه زړه توب;ډيل;شك;شكمني;طمع;ډېل;زړه نازړه توب;ناڅرګند حالت
7. 悬的
[xuan2 de5] (腶) اوېزاند;تېکه;چوار;ځوړند;معطل;معلق;ملتوي;موقوف;مسدود;موقوفېدل