Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
悲伤 悲剧 悲叹 悲哀 悲痛 悲观
悲观主
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bei1 guan1 zhu3 yi4] (磀芠竡) بدبينى;بدبيني;پد ايسيد نه;پسيميزم;نااميدي;هغه نظريه چه ژونداودنياته يه كركه اوبده ستركه ګورى;بداېسېدنه;ژونداودنيا ته په كركه او بده سترګه كتنه;نهيلي