Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
情义 情夫 情妇 情怀 情愿 情报 情操 情深
情愿
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 情愿
[qing2 yuan4] (薄腀) بيړه;تادې;تکه تيارکه;تلوار;تېزي;تيارى;چمتوالى;خوښه;رضا;عجله;هلواکوالی;ډېر
2. 情愿
[qing2 yuan4] (薄腀) چرغو;غوره ګڼل;لاسليک;ښاغل;پسندول;قدامت;بهتر;مقدم;ترجيح وركول