Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
情义 情夫 情妇 情怀 情愿 情报 情操 情深
情深的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[qing2 shen1 de5] (薄瞏) نياګۍ;زومګى;پيرو;يارو;يارى;انتي تېز;اهن ربا;آهن ربا;اوسپنکښ;تنکى;ږغ وږوغ;شخول;شفيق;لطيف;مينه ناک;غټوکى;خيرو;ګلو;محب;ملايم;شيرين زبان;جان;محبت آمېز