Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
惩办 惩罚
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 惩办
[cheng2 ban4] (胓快) تادیبول;ترټل;تعزيرول;جريمه كول;جزا ور کول;جزا وركول;رټل;سزا ورکول;غوږ مروړل;غوږ ور تاوول;مجازات ورکول;مجازاتول;اسلول;مؤاخذه;تاديب;هيداد;ټقول;جزا;جزاوركول;سزاكول_وركول
[cheng2 fa2 xing4] (胓籃┦) جزائى;جزايي;دجريمې;جزائي