Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
惰性
惰性 惰性的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 惰性
[duo4 xing4] (磌┦) اټالنه;عطالت;رخاوت;بوښت والی;سستوالی;ټاپ ټوپ
[duo4 xing4 de5] (磌┦) بې روحه;بې سا;راکد;سوړپوړ;کهال;غونجا;کاهل;ويده