Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[huang2] (磓) بوږنېدلی;بېرېدلی;بېهو;پزولی;ډار ځپلی;ډارېدلی;ربړوکی;ربڼ;ګبری;متوحش;وېرېدلی;ډارځپلی;هول اخيستئ;هولکي;اوتر;شڼ;هک پک، هکپک;يرمن;څر;ځبلی;هولناک
2.
[huang2] (磓) بېره;کږنه;انګېڅه;ايړه;باک;بوږنېدل;بوږنېدنه;بوږنېده;بوګنېدل;بې ايما ني;بې ايمانتوب;بېره More…