Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[chun3] (輊) (دچينجي په شان);(لكه دچينجي);خوځيدل;ړچونه;ړچېدنه;كوږ ووږ تګ;كوږ ووږ تلل;لټ په لټ اوښتل;لوبول
2.
[chun3] (輊) بودلنه;ابله;اثبات;احمق;انايي;اوږدغوږی;باډو;باوله;بړبنګ;بودله;بوده;بوړ;بوزي بنده;بوله;بې خونده;بې دماغه;بې عقل;بې مغزه;بېړا;بېعقل;بېعقله;بيړا;پاګل;پڅ ذهنه;پراختيا;پوک;پوهړ;تش More…