Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
愈合
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yu4] (呵) بدګوماني;جوړول;خوړیت;دارو درمل کول;رغول;رغېدل;رغيدل;روغول;روغېدل;سازېدل;ښه کول;شفا موندل;شفا ورکول;علاج کول;علاجول;ړزول ◊ [yu4] (隆) بدګوماني;جوړول;خوړیت;دارو درمل More…
2. 愈合
[yu4 he2] (稶) بدګوماني;جوړول;خوړیت;دارو درمل کول;رغول;رغېدل;رغيدل;روغول;روغېدل;سازېدل;ښه کول;شفا موندل;شفا ورکول;علاج کول;علاجول;ړزول ◊ [yu4 he2] (呵) بدګوماني;جوړول;خوړیت;دارو More…