Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
意义 意外 意指 意欲 意见 意象
意指
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 意指
[yi4 zhi3] (種) (په);(لكه دبل مملكت څخه دمال);اهميت درلودل;پوهول;توريد;توريدول;راوړل;مانا لرل;مانا ورکول;معنى لرل;واردول;خارجي سياست;کشول;اهميت;اهميت لرل;جمع);معنا;مفهوم;واردات