Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
愚昧 愚笨 愚钝
愚钝的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yu2 dun4 de5] (稭秝) (خشن);بدورګى;بې تهذيبه;پليتي;ترپړه;چټلي;چرغو;چرک;چرکېدنه;خيرنتوب;خيرى;رېمنتوب;رېمنتيا;رېمنوالی;زيږ يا ځيږ;ستر بيړا;ګلملتوب;ګند;ګندګي;کرغېړه;ککړتوب;کنګي