Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
慢性 慢的
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[man4] (篊) اويزاندول;بي پروا يى;ټالول;جنګ ته را بلنه;چوارول;ځړول;ځنډول;ځنډېدل;خمېدل;دمقاومت كولو تمايل;ډبلول;سر ور ته ټيټول;شېوه کېدل;معطلول;مهلت;معطلي
2.
[man4] (篊) ټال;ټنبلي;ځنډ;سوستى;وروسته والی;شړمتوب
3. 慢性子的
[man4 xing4 zi5 de5] (篊┦) (چې په اسانى نه پارول كيږي);بې حسه;پڅ;خونسرد;خونسرده;د teal دريم حالت;سوړ;سوړوينی;غلاشوى;مړاوى
4. 慢性病
[man4 xing4 bing4] (篊┦痜) (دډيرې مودې);اوږد;څنډن;مزمن
5. 慢的
[man4 de5] (篊) ځنډمن;رياضت کښ;سوست;ناوخت;ورو;وروسته;ځنډنی;دېر