Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
憎恨 憎恶
憎恶
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 憎恶
[zeng1 e4] (绩碿) بد راتلل;بيزاره كول;كركه كول;کرکه کول;کرهه ◊ [zeng1 e4] (绩碿) بدوړنه;دښمني;كركه;نه جوړېدنه;کراهت;کرهه;بلوس والی