Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
戏剧 戏耍
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xi4 ju4 hua4] (栏粿て) په نندار ځي پورې مربوط;تصنعي;ننداريز
[xi4 ju4 xing4] (栏粿┦) ډراما تيك;ډراماتيک
3. 戏耍
[xi4 shua3] (栏瑼) توتلی;تخته پاک;تره More…