Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
成为 成亲 成人 成全 成功 成千 成员 成圈 成天 成婚 成年 成形 成拱 成本 成波 成活 成熟 成球 成色 成褐 成见 成长
selected terms: 28

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[cheng4] (Θ) اراک;اهل;اهليت لرونکی;باکفايته;بصير;بود;پاميالي;جامه اغوستل;جوګه;ځيرک;ذکي;ذهين;ريوک;عاقل;عقلمن;غړنځی;غورمېش;قابل;قادر;کغار;لايق;وړ;مستعد;باکفايت;عاقد;ماهر;داهي;کارآمد;مړنی
[cheng2 wei2 shi4 shi2] (Θㄆ龟) تعميلېدل;رويکارېدل
3. 成为圣徒
[cheng2 wei4 sheng4 tu2] (Θ竧畕) ابدال;بزرګ رسېدلى;بزرګ;پير;دبرخي څښتن;سپېڅلى;ستانه;ولى;ولي;مړد
4. 成亲
[cheng2 qin1] (Θ克) اجل 
;متحدېدل;واده كول;ودول;ماندينه;کهول;څښتن
5. 成亲
[cheng2 qin1] (Θ克) مړوښي;مېړښتوب;اتحاد;ازدواج;ايتلاف;پيمان;ټلواله;ټلوالي;دوسۍ;زفاف;عقد;عهد و پيمان;واده;واده كول;ودونه;ودېدنګ;ودېدنه;تزويج;زوجيت;تزوج;نکاح
6. 成人
[cheng2 ren2] (Θ) بالغ;بالغېدل;پيغامبر;پيلستی;جګ;جليل;ځوان;ځومبک;ژڼى;ستر;شازادګۍ;لوی;نو بالغ;ابلوڅ;رسيده;زبرګ;بشپړ
7. 成全
[cheng2 quan2] (Θ) هپه;پرخواوالی;امداد;اوږه ورکول;بېټ;پنجه;تساند;تعاون;تقويه کول;توفيق;حاضرين;خانه سامانه;خپړ;خدمات;د کار ملګری;دستګیري;شاټينګول;شاټينګي;شاټينګی;غورسول;قوي More…
8. 成功
[cheng2 gong1] (Θ) (يو په بل);برل;برلاسه کېدل;بريالى كيدل;بريالی کول;بريالی کېدل;پر ځاى كيناستل;پسې راتلل;ځاى نيول;شل کول;شل کېدل;کاميابول;کاميابېدل;نتيجې ته More…
9. 成千上万
[cheng2 qian1 shang4 wan4] (Θ窾) ( خلك );بولک;پېخر;څوچنده;ډير زيات;ګڼ شمير;ګڼ;متعدد;انبوه;ډېر;کثير;هجوم
10. 成员
[cheng2 yuan2] (Θ) څېړندوی;اندام;عضو;غړى;غړی;ممبر;لېکمن;عضوه;هنډه;رکن;دښاري شوراغړى;دملي شوراغړى
11. 成圈
[cheng2 quan1] (Θ伴) (لكه په موسكا كې مخ);اوبلن;اودل;بلېږدل;بلېښل;پېچل;پېچول;پېرل;تاوول;تاوېدل;جار باسل;جارويستل;جېرګه;سره پېچل;غبرګول;غبرګېدل;كت كېدل;كتول;ګونجې كول;ګونجې كېدل;کوڅۍ کول;نغښتل More…
12. 成天
[cheng2 tian1] (Θぱ) تل;پرله
13. 成婚
[cheng2 hun1] (Θ盉) اجل 
;متحدېدل;واده كول;ودول;ماندينه;کهول;څښتن
14. 成年
[cheng2 nian2] (Θ) برجاوېدل;پيلستی
15. 成年人
[cheng2 nian2 ren2] (Θ) کنډکمشر;( تورن;( لښ;( مو );استاد;بااهميته;تر;جګړن;خواجه;ستر;ښوونکی;عمده;لوى;ماسټر;منځالۍ;منځوۍ ګوته;نيم ګام اوږد;;مېجر;مهم;تورن;عُمده;غټ
16. 成年者
[cheng2 nian2 zhe3] (Θ) بالغ;بالغېدل;پيغامبر;پيلستی;جګ;جليل;ځوان;ځومبک;ژڼى;ستر;شازادګۍ;لوی;نو بالغ;ابلوڅ;رسيده;زبرګ;بشپړ
17. 成形
[cheng2 xing2] (Θ) جوړابېدل
18. 成拱形
[cheng2 gong3 xing2] (Θ) بلوت;څپڼۍ;سمڅ;سوړه;غار;لاستى;لغم
19. 成本
[cheng2 ben3] (Θセ) ارزښت درلودل;ارزېدنه;بها;بيع;بيه;بيه ار زښت;بيه لرل;تاوان;تاوانول;جايزه;حساب;حساب و کتاب;خرڅه;خرڅى;درغواږ;زيان;ښايځه;شمار;شمېر;قيمت;لګښت;لګون;لوڼنه;سربيه;يرزه;تمام شد;ارزښت More…
20. 成波状
[cheng2 bo1 zhuang4] (Θ猧) ; become corrugated