Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
我们 我国 我自
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[wo3 men5 de5] (и) ( دجمع متكلم ضمير );( لكه زموږ كتابونه );زموږ;زمونږ;مونږ;
[wo3 men2 zi4 ji3] (и) ( دمتكلم ضمير جمع );پخپله زموږ;موږ پخپله
3. 我国
[wo3 guo2] (и瓣) اکر;امت;اولس;اوېجه;اويجه;آويجه;بوږه;ټاټوبى;جمهور;ځمکه;څنګه والی;حوضه;خاوره;دولت;زمکه;سرکار;سيمه;عسکري More…
4. 我自己
[wo3 zi4 ji3] (и) پخپله;زه په خپله;شخصأ;ما پخپله;ماپه خپله