Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
房产 房前 房子 房屋
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 房产
[fang2 chan3] (┬玻) استوار;اقبال;اکر;ايريانېدل;بخت;ټينګ;ثروت;جايداد;حال;ځمکه;څنګه والی;حياتي;خاوره;دنياداري;دولت;دولتمندي;رتبه;زمکه;سرکار;شته;طبقه;مال;مال و دولت;مال و More…
[fang2 qian2 kong1 di4] (┬玡) (دودانۍ مخ ته);حريم;دودانۍ دمخ برخه;ميدان
3. 房子的正面
[fang2 zi5 de5 zheng4 mian4] (┬タ) (دودانۍ مخ ته);حريم;دودانۍ دمخ برخه;ميدان
4. 房屋之平顶
[fang2 wu1 zhi1 ping2 ding3] (┬ぇキ郴) ( دكوڅې تر سطحې );پرې ايستل;پرېيستل;تنګاجه;تنګاچه;تنګاڅه;تيراس;چوتره;چوکول;چونتره;څملول;دکانچه;دوكانچه برنډه;دونکاچه;دېره;ډاګۍ;ډبډ;ډييه;را پرې More…