Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
打上 打下 打中 打交 打仗 打住 打倒 打击 打制 打印 打卷 打呼 打哆 打哈 打喷 打字 打岔 打扑 打扰 打招 打捞 打架 打死 打比 打火 打猎 打瞌 打翻 打起 打针 打铃 打闪 打雷 打靶 打高
打字 打字员 打字机
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 打字
[da3 zi4] (ゴ) ( لكه يو ډوا خلك );انواع;اورچينې;بلوسل;پرېبدل;پنځه;په ټايپ چاپول;په کار;تعيينول;تکميل;تنېدل;توكم كهول;ټاپه;ټاپه كول;ټايپ;ټايپ كول;ټيپ;جنس;چاپ;چاپول;څوول;څېر;خاپ نخښه;خوی;خوي More…
[da3 zi4 yuan2] (ゴ) ټايپيسته;ټايپيست;ټايپست;ټايپسټ;ټايپيسټ
3. 打字机
[da3 zi4 ji1] (ゴ诀) ټايپ;ليک;ماشين