Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扣头 扣子 扣帽 扣押 扣杀 扣环 扣紧 扣除
扣除
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 扣除
[kou4 chu2] (Ι埃) ارجاع;په ځای کونه;تعليل;تفريق;تنزيل;جلاوالى;قياس;كوالى;لږونه;وضع;رايسته;کټ;خلاصه;شبح
2. 扣除
[kou4 chu2] (Ι埃) بېدلول;جلاكول;كمول;لږول;منفى كول;کټ