Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扩大 扩展 扩建 扩张 扩散
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[kuo4] (耎) (لكه دميز دسر);(لكه ډوډۍ);(لكه كوچ);اخيړ;استوار;اشاعت;انتشار;اوارول;اوارېدل;آوارېدل;اوبجنول;اودي;اوږدول;اوږدېدل;اورښتۍ;بروټی;بوغبند;بېرته کېدل;بيچاڼه;پاشل;پالنګ پوښ;پرانيستل More…
[kuo4 da4 wei2] (耎) (لكه فرش);ار تول;ازادول;الغچول;اوږدېدل;پراخول;ترېيل;تفصيل ور كول;جګول;چګول;خيرول;ډېرول;ډېرېدل;زياتول;زياتېدل;شوارول;غځول;غځېدل;غوړول;ګوته په More…
3. 扩大的人
[kuo4 da4 de5 ren2] (耎) لوډسپکر;لوړغږی
4. 扩展
[kuo4 zhan3] (耎甶) (لكه دميز دسر);(لكه ډوډۍ);(لكه كوچ);اخيړ;استوار;اشاعت;انتشار;اوارول;اوارېدل;آوارېدل;اوبجنول;اودي;اوږدول;اوږدېدل;اورښتۍ;بروټی;بوغبند;بېرته کېدل;بيچاڼه;پاشل;پالنګ پوښ;پرانيستل More…
5. 扩建物
[kuo4 jian4 wu4] (耎) ادامه;استمرار;بيا شروع كول;دمباله;دوام;سلسله
6. 扩张物
[kuo4 zhang1 wu4] (耎眎) More…
7. 扩张的
[kuo4 zhang1 de5] (耎眎) ارت بيرت;ترانتی;خور و وور;شخ;غځېدلی;غزيدلی;ګړواز;وېړ
8. 扩散
[kuo4 san4] (耎床) تيت شوى;تيتول;تيتېدل;خپرول;خپرېدل;شيندل;شيندلى شوى;كېدل;لونېدل;پراګنده
9. 扩散的
[kuo4 san4 de5] (耎床) منتشر;پراګنده;پاشان;کنډو کپر;ترغه