Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扫帚 扫描 扫盲
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[sao3] (苯) (دباد او اوبو پواسطه);(دبيړۍ);اپوټه کول;الوړې کول;الوزول;انحنا;اوږدي څپې يا چمچې;بهارۍ;بهری;بېرته کېدل;پامالول;په زور بهېدل;په غوټه اخستل;پو پنا كول;جارو;جارو كښ;جارو كول;جارو More…
2.
[sao4] (苯) کانټه;جاروګۍ;رېږ;(يو ډول بو ټى چه وړى تو نكى او ببر ډندر لرى او دجارو كار ورڅخه اخېستل كيږى);بهارۍ;بهری;جارو;جاروکول;دروړنك;رېبځ;رېبځول;رېبځونی;رېبز;ريپز
3. 扫帚
[sao4 zhou5] (苯┆) کانټه;جاروګۍ;رېږ;(يو ډول بو ټى چه وړى تو نكى او ببر ډندر لرى او دجارو كار ورڅخه اخېستل كيږى);بهارۍ;بهری;جارو;جاروکول;دروړنك;رېبځ;رېبځول;رېبځونی;رېبز;ريپز
4. 扫描
[sao3 miao3] (苯磞) تقطيع;ډيډانه
5. 扫盲
[sao3 mang2] (苯) خواننده