Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扰乱 扰嚷
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 扰乱
[rao3 luan4] (署睹) اړودوړ;اړول;ازمويښت;اشوب;آشوب;اغتشاش;الاډوبه;الوړې کول;اندېښمن;اندېشمن كول;اندېشنه;اوتر;اوښتل;اوښتنه;اوښتى;اوګار;برچول;برګ اتڼ;برګول;بړوسول;بکېړه;بې اوډني;بې More…
2. 扰乱
[rao3 luan4] (耑睹) خفګي;ځله;ګرومېده;بې انتظامي
3. 扰嚷
[rao3 rang3] (署腤) (په شورما شور په درب او دروب;بېړه كول;بيړه تلوسه;تاوېدنګ;حركت نا كراري;شورماشور;غاو;غورپژ;ګڼ ګڼ;تکاپو;محشر;زغلېده;تک;تلاښ