Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
承办 承包 承受 承座 承揽 承材 承租 承认 承让 承诺
承办 承办丧 承办商
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 承办
[cheng2 ban4] (┯快) اقدام کول;په ذمه اخستل;په غاړه اخيستل;تړون كول;ذمه وهل;ژبه كول;لوزكول;منل;آغاز;تذميم;بنا;نښلول;تضمينول;ژمن كېدل;ژمنه كول
[cheng2 ban4 sang1 zang4 zhe3] (┯快赤府) دمړي لمبوونكى خښوونكى;متصدي;تابوتګر
3. 承办商
[cheng2 ban4 shang1] (┯快坝) توښه رسوونكى;خواړه رسوونكى;روزي رسان;روزي رسوونکی;روزي ورکوونکی
4. 承办商人
[cheng2 ban4 shang1 ren2] (┯快坝) توښه رسوونكى;خواړه رسوونكى;روزي رسان;روزي رسوونکی;روزي ورکوونکی