Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
承办 承包 承受 承座 承揽 承材 承租 承认 承让 承诺
承包 承包商
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 承包
[cheng2 bao1] (┯) اجاره;اړوتړ;بندوړ;پېښه;تړ;تړليک;تړون;تعهد نامه;تنګېدل;توافق;ټېکه;ټيكه;جوړښت;دبريج يو ډول لوبه;دتړون له مخى په سر رسول سره ننوتل;رضا;شرطنامه;عقد;عهدنامه;غونجېدل;قرار More…
[cheng2 bao1 shang1] (┯坝) معامله دار;قراردادي;ټېکه دار;متصدي;عقد کوونکی;متعهدله;اجاره دار;مخاطب