Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
承办 承包 承受 承座 承揽 承材 承租 承认 承让 承诺
承座
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 承座
[cheng2 zuo4] (┯畒) بېرنګ;(پرينګ);(جمع);(ددريدو ياتګ);ارتباط;اړه;اړيکه;اړيکى;اغيزه;اموسته;انتساب;بندر;بندرګا;پايه;پټن;پېش آمد;تاوان رسول;تکيه;چارچلند;چال More…