Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
投保 投击 投去 投射 投影 投手 投掷 投标 投石 投票 投胎 投资 投降
投击
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 投击
[tou2 ji1] (щ阑) اظهارول;اېښودل;ايښودل;ايښول;برآوردول;په پښوکول;په سر کول;پورې وهل;تخته کول;ټکوهل;ټومبل;ټيټکې وهل;چخول;ځای پر ځای More…