Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
投保 投击 投去 投射 投影 投手 投掷 投标 投石 投票 投胎 投资 投降
投手
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 投手
[tou2 shou3] (щも) توغوونکی;جګ;جيجرۍ;صراحى;غور ځوونكى;غورځوونکی;ګډهل;ګړی;كوزه;کوزه;مټۍ;منګۍ;منګى;ويشتونكى;آفتابه;دن;تنګ;کوناټ