Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
投保 投击 投去 投射 投影 投手 投掷 投标 投石 投票 投胎 投资 投降
selected terms: 16

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 投保
[tou2 bao3] (щ玂) احیاکول;اخيستل ضمانت كول;بيمه كول;بيمه کول;بيمه کېدل;پر ذمه اخستل;په ذمه اخستل;تامينول;تامينېدل;تضمينول;ذمه وهل;سينه ټپول;ضمانت کول;متيقن كول غاړه;ډاډمنول;يقيني كول
2. 投击
[tou2 ji1] (щ阑) اظهارول;اېښودل;ايښودل;ايښول;برآوردول;په پښوکول;په سر کول;پورې وهل;تخته کول;ټکوهل;ټومبل;ټيټکې وهل;چخول;ځای پر ځای More…
3. 投去
[tou2 qu5] (щ) (لكه ددرده);اشترنګ;المسور;الوتونکی;بې تابي;بې صبري;بېحوصلګي;پراويز;په شدت او چابكى سره تاوېدل;تپېدل;تلوسه;جلو;دلمنى حاشيه;شترنګ;طيار;غوسه
4. 投射
[tou2 she4] (щ甮) More…
5. 投影
[tou2 ying3] (щ紇) More…
6. 投手
[tou2 shou3] (щも) توغوونکی;جګ;جيجرۍ;صراحى;غور ځوونكى;غورځوونکی;ګډهل;ګړی;كوزه;کوزه;مټۍ;منګۍ;منګى;ويشتونكى;آفتابه;دن;تنګ;کوناټ
7. 投掷
[tou2 zhi4] (щ耏) ( په توغونديو;( لكه دقره قل );اورول;ببرپوستكى;پوست;پوستکى;خبرو;شليك كول;مقالو او داسې نور );وړين پوست;ويشتل;يرغل كول;پوستکی;څښکوړی;رڼ;څرمن;پوټکی;بواری;قشر
8. 投标
[tou2 biao1] (щ夹) اډر;امر;انتظام;اوډنګ;اوډنه;اوډون;بولۍ;پڼاو;ترتيب;تزک;تنظيم;حراج;حکم;داوطلبي;رديف;شوغ;ليلامېدنه;مزايده
9. 投石
[tou2 shi2] (щホ) (لښ);بليچون;په بېديو كې يوه اّله چه له هغه نه الوتكه الوځوى;ترنګوچه;ترنګوڅه;ترنکوڅه;ماچاڼی;منجنيق;يو ډول ما شين چه په هغه ډبرې ياغشى غورځى;;غوله کمانه;غولکه
10. 投石器
[tou2 shi2 qi4] (щホ竟) (لښ);بليچون;په بېديو كې يوه اّله چه له هغه نه الوتكه الوځوى;ترنګوچه;ترنګوڅه;ترنکوڅه;ماچاڼی;منجنيق;يو ډول ما شين چه په هغه ډبرې ياغشى غورځى;;غوله کمانه;غولکه
11. 投票站
[tou2 piao4 zhan4] (щ布) د راى وركولو غُرفه;راى غُرفه
12. 投胎
[tou2 tai1] (щ璍) بيا ژوندى كيدنه;تناسخ
13. 投资
[tou2 zi1] (щ戈) قبل
14. 投资者
[tou2 zi1 zhe3] (щ戈) پانګه اچوونكى;پانګوال;مايه دار
15. 投资额
[tou2 zi1 e2] (щ戈肂) پانګه اچونه;پانګونه;سرمايه ګذاري;ايښودنه
16. 投降
[tou2 xiang2] (щ) پرېښودل;پرېښوول;پريښودل;تخفيف;ترک;ترکول;تسليم;تسليمېدل;تسليمېدنه;خوشې كول;سپارل;سلامي;غاړه ايښودل;غاړه ايښودنه;تسليمېده;کم طاقته;زنګون لګول;ځان د... لاس ته سپارل;غاړه More…