Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抢劫 抢截 抢救
抢救财
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[qiang3 jiu4 cai2 huo4] (穖毕癩砯) (له خطره);بچ کول;بچاو;بچاوکېدنه;بچاوول;بچاوونه;بچاوی;بچول;بچونه;بچېدنه;بچېده;بودۍ;خوندى كول;دبيړۍ دمال يا سپرلى دژغورلو اجوره;دمال دوركيدو مخنيوى د اور يا ډو More…