Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抢劫 抢截 抢救
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 抢劫
[qiang1 jie2] (穖) چور;شوکه;تالان;لړه غومی;ماره;راهزني;لوټ ماري;لوټونه;لوټ پاټ;الوتنه;الوته;باجړ;تاخت و تاراج;تاراج;تاړاک;تالاتوب;ترغا;ټاکو;چاپانه;چپاو;چپاول;چورتالان;څخړه;څوټ;خبا;داړه;داړه More…
2. 抢截
[qiang3 jie2] (穖篒) پرېكول;په لاركښېراګرزول;لاريې غوڅول;مخه نيول
3. 抢救财货
[qiang3 jiu4 cai2 huo4] (穖毕癩砯) (له خطره);بچ کول;بچاو;بچاوکېدنه;بچاوول;بچاوونه;بچاوی;بچول;بچونه;بچېدنه;بچېده;بودۍ;خوندى كول;دبيړۍ دمال يا سپرلى دژغورلو اجوره;دمال دوركيدو مخنيوى د اور يا ډو More…