Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
抹子 抹掉 抹杀 抹灰 抹黄
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 抹子
[ma1 zi5] (┵) ګل ماله;تپاند;تپانده;تپندی;چمټه;خټموښی;دسپنه;رمبى;سپنه;سرڅينک;ګلماله;مرڅينک;ډمبه;مرڅينګ;ټپړا;کرنډۍ;مهره
2. 抹掉
[ma1 diao4] (┵奔) ځاږنه;ګرږه;ګرونه;ګرېدنه
3. 抹杀
[mo3 sha1] (┵炳) ګسياوالی
4. 抹灰泥
[mo3 hui1 ni2] (┵η猟) پلاسټر;پلستر;سپينخوری;ګچ
5. 抹黄油
[ma1 huang2 you2] (┵独猳) مسکه;په كوچو غوړول;كوچ;كوچى;کوچ;کوچي;کونداغ;کچي;کچ;غوړول;ټولنيزه سوكالي;ټولنيزه هوساينه;چاپلوسي كول ;غوړه مالي كول