Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拐弯 拐走 拐骗
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[guai3] (╀) اتکا;اسونی;پرتکې وهل;پښنګه;پشتيباني;تکيه;ټاپوړۍ;ټټک;ټکک;ټوکان;جانبداري;جنبه;چارښاخه;چګس;درې غاښۍ;دستک;دګوډلكړه چپه سر ټكك More…
[guai3 wan1 mo4 jiao3 de5] (╀舠┵à) مع الواسطه;غيرمستقيم
3. 拐走
[guai3 zou3] (╀ǐ) تروژل;تښتول;تضاد;کسلي;نتل;برمته كول;د چا د غوښتنې خلاف څوک ايسارول ;يرغملول
4. 拐骗
[guai3 pian4] (╀腇) ( لكه دسړي يا ښځې );اختطاف;پټول;په زور بيول;تروژل;تښتول;تضاد;رابلل;برمته كول;يرغملول