Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拒付 拒斥 拒给 拒绝
拒绝之 拒绝介 拒绝履
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ju4 jue2 l? xing2] (┶荡糹︽) انكلركول پريښودل;پشکالۍ;په شا تمبول;ترديدول;چوره;ځوابول;درېغول;دفع کول;ډډه کول;ردول;ښهل;ښهنه;عاقول;لاس اخيستل;ناګاره كيدل;نه منل;ورګرځول ردول