Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
招供 招待 招致 招认 招请
招供
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 招供
[zhao1 gong4] (┷ㄑ) (اعتراف);اعتراف;اعتقاد;اقرار;اقرار كونه;ايمان;باور;خپله ګناه مننه;خل;عقايد;عقيدت;عقيده;عقيده مندي;ګروهنه;ګروهه;ګروهېدنه;مننه;تقرير;اِقرار