Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拟人 拟古 拟声 拟订 拟议
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ni3] (览) پلان;اراده كول;پروژه;پلانول;تد بير;تد بيركول;تمبه;تنظيمول;چرته;دایېرول;دكار نخشه;ډېزاين;سکيم;طرح;طرحه  دكار دكولوتدبير;كړ نلاره;کرښندي;منصوبه;نخشه;نخشه More…
2. 拟人
[ni3 ren2] (览) بشاړې کول;بڼه وركول;پېښې کول;تقليدول;څرګندول;د خولې پېښې کول;ښكارول;شخصيت وركول;کاپي کول;نمايش وركول
3. 拟人
[ni3 ren2] (览) تجسم;دسړي په بڼه ښوونه   ;شخصيت وركول  سړىجوړونه;مجسمه
4. 拟人化
[ni3 ren2 hua4] (览て) دبل چاپر ځاى ځان ښوول;دبل چارول لوبول;دچاپيښى كول
5. 拟人论
[ni3 ren2 lun4] (览阶) هغه عقيده چې خداى انسان ته ورته بولي
6. 拟古主义
[ni3 gu3 zhu3 yi4] (览竡) پايښت
7. 拟声语
[ni3 sheng1 yu3] (览羘粂) ګر;کرس;تراخ;تړس;شرنګ;ترپ;تړپ;تړک;شړپ
8. 拟订
[ni3 ding4] (览璹) ادامه ورکول;اوږدول;تمديدول;غځول;ښکل;تيکول;کشول
9. 拟议
[ni3 yi4] (览某) استوارول;اولسي;بوڅول;پوختوب;پورته کول;تيارول;جوړول;څکول;روغول;زړه وړل;سم درول;کړل;کول;لکول;نېغول;سازول