Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拧紧
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ning4] (谰) اړم;اړيمار;اشري;الغتان;المسوری;اوښکينی;اين تين;تريومخی;ټکنی;ټمن;ثابت قدم;جګل;ځېلي;ځېلی;ځيلناك;ځيلى;خروتېر;خرى;خری;خود سره;خود سری;خير;رنډ;سخت سر;سخت سرى;سر More…
2. 拧紧
[ning3 jin3] (谰候) پرپرکی;اړول;پروانه;په پېچ ټينګول;پېچ;پېچول;تاوول پيچ وركول;تقويه كول تقويه كول;رخيز مېخ;غبرګول;كت كول;ګرځول;كږول;پروپېلر;تاوی;مروت