Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拱券 拱基 拱壁 拱廊 拱形 拱抱 拱曲 拱石 拱起 拱道
拱壁
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 拱壁
[gong3 bi4] (纠) ( دديوال);اتکا;اوږه وركولو تكيه كول پري خوا كيدل;بېزل;بيچه;پايه;پشتى;پشتيباني;پيخ;جانبداري;جنبه;درم;رکن;ستن;ستنه;ستنيى;سوهيلۍ;سيله;شېرازه