Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拴住
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 拴住
[shuan1 zhu4] (珻) انس;تاخير;تړل اچول;تعويق;ټال;ټالېدنه;ټالېده;ټكان وركول;ځنډ;ځنډون;ځنډونګ;ځنډونه;ځنډېدنه;ځنډېده;درول;ډيل;ړچول;ښځه کول;سير;شاته اچونه;طى;علاقه;غورځول;ګدړ;ګړندى كول;لارغه;سکته More…